Starte egen virksomhed: Det skal du huske på (Guide for 2023)

Starte egen virksomhed

Der er ingen tvivl om, at det kan være spændende at starte egen virksomhed, men det er vigtigt, at du gør det rigtigt. Det behøver heldigvis ikke at være så svært, og vi viser dig, hvad du skal huske på undervejs. 

I denne guide tager vi dig igennem, hvor meget arbejde der kræves, hvordan din egen virksomhed kan påvirke din privatøkonomi, samt nogle nyttige tips, der kan skubbe dig i den rigtige retning. Lær mere om, hvordan du registrerer din første virksomhed, samt hvilken organisationsform der passer bedst til dit projekt. 

Klar til at udleve din drøm? Så er du kommet til det rigtige sted!

Hvordan registrerer man en virksomhed?

I Danmark identificeres forskellige virksomheder ved hjælp af et virksomhedsnummer – et CVR-nummer. Det betyder, at alle virksomheder, uanset virksomhedsform, skal være registreret i CVR-registeret. Det er her, du får tildelt dit virksomhedsnummer. Men før du kan registrere din virksomhed, skal du vide, hvilken virksomhedsform du skal vælge. Det vil blandt andet have betydning for, hvordan virksomheden er organiseret, hvilke love og regler du skal følge, omkostninger og ikke mindst sikkerhed for dig som ejer. 

Her er det godt at vide, at intet er hugget i sten. Hvis virksomheden udvikler sig over tid, og du ønsker at ændre virksomhedsformen, kan dette ske ved at tilmelde virksomheden igen. Mange, der gerne vil forsøge sig med erhvervslivet, starter derfor med en enkeltmandsvirksomhed. Der er tale om en simpel virksomhedsform, hvor du selv er ansvarlig for virksomhedens forpligtelser. Skulle virksomheden efterfølgende øge indtjeningen, ønske at udvide med flere ansatte eller drives uafhængigt af ejerne, så kan en enkeltmandsvirksomhed omdannes til et aktieselskab. 

Det bringer os videre til et vigtigt punkt, som du skal tage stilling til tidligt i forløbet, nemlig hvilken organisationsform du vil vælge. For at gøre dette nemmere vil vi tage et kig på de mest almindelige organisationsformer, der bruges i Danmark.

Mest almindelige virksomhedsformer 

Som vi allerede har set, findes der utallige selskabsformer i Danmark. Du kan vælge at oprette et I/S, A/S eller enkeltmandsvirksomhed – så hvilken af ​​disse passer egentlig bedst til dig som iværksætter? Her har du de vigtigste fordele ved forskellige organisationsformer.

Personligt ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed)

PMV er en forenklet version af en virksomhed. Her er du selv ansvarlig for forretningen, og virksomheden er tilknyttet dig som person. Det betyder, at du leverer én samlet selvangivelse, og det er dig personligt, der er ansvarlig for eventuelle forpligtelser, virksomheden måtte påtage sig. En PMV er ofte karakteriseret ved:

 • Ubegrænset personlig hæftelse
 • Ejes og registreres af én person
 • Ejer kan ikke selv ansættes i virksomheden, men kan ansætte andre

Fordele ved PMV

PMV er en meget nem virksomhedsform at registrere. Der er få lovpligtige krav til indberetning, og der er ingen omkostninger forbundet med etableringen (medmindre du ønsker at blive registreret i virksomhedsregistret). 

Ulemper ved PMV

Ulempen ved PMV er, at du er personligt ansvarlig for virksomhedens gæld. Du skal også betale acontoskat, og vil blive betragtet som selvstændig. 

Aktieselskab

A/S er en anden populær selskabsform, som ofte bruges, når man opretter sin egen virksomhed. I modsætning til PMV er aktieselskaber deres egne juridiske enheder, men det medfører også en række forpligtelser. Et aktieselskab er kendetegnet ved:

 • Mindst én ejer
 • Aktiekapital på minimum 400.000 kr.
 • Selskabet er repræsenteret af en bestyrelse

Fordele ved et A/S

Fordelen ved et A/S er, at du som ejer har begrænset ansvar for forpligtelserne virksomheden påtager sig. Du kan også blive ansat i dit eget A/S, hvilket betyder, at du slipper for acontoskat. Med begrænset ansvar vil dine personlige aktiver (såsom hus og bil) heller ikke kunne beslaglægges af virksomhedens kreditorer. 

Ulemper med A/S

Aktieselskaber har en længere registreringsproces. Du skal registrere flere forskellige forhold hos Erhvervsstyrelsens. Du skal også stille egenkapitalen til rådighed for virksomheden og overholde selskabsloven. 

I/S

Et interessentskab (I/S) er virksomhedsform, som ofte bruges i Danmark. Dette er især almindelige inden for ejendomsbranchen og virksomheder med partnerstruktur (typisk advokatfirmaer og lignende). Disse virksomheder er kendetegnet ved:

 • Minimum to ejere 
 • Ejerne (partnere) er ansvarlige for gælden

Det er godt at bemærke, at i et I/S hæfter alle deltagere personligt for al gæld i virksomheden. 

Fordele ved I/S

Fordelen ved I/Sr, at registreringsprocessen er enkel, og der er ingen økonomiske krav til etablering af en virksomhed. Her kan du nemt dele ansvar, arbejdsbyrde, risici og omkostninger med dine partnere. Virksomheden kan også opbygge egenkapital, og har bedre skatteforhold end en PMV. 

Ulemper ved I/S

Ligesom i en PMV har ejerne selv det personlige ansvar for gælden. Du kan heller ikke ansætte deltagere, og sociale rettigheder er dårligere, end hvis du var ansat i et normalt A/S. 

Fond

Den sidste virksomhedsform, vi skal se på, er en fond. Der er tale om en særskilt juridisk enhed, der skal styres efter specifikke formål, der er angivet i vedtægterne. En fond kan stiftes ved at donere eller testamentere penge/aktier/ejendele til fonden under stiftelsen. Dette beløb skal svare til 300.000 kr. eller mere. Fonde er kendetegnet ved:

 • Minimum 300.000 kr. i kapital
 • Bestyrelsen repræsenterer fonden 
 • Regnskabspligt

Registrer din virksomhed

Når du har fundet den selskabsform, der passer bedst til dit formål (højst sandsynligt PVM eller A/S), så er det tid til at registrere din virksomhed . Her er det værd at bemærke, at der kan være forskellige krav til de forskellige selskabsformer i form af forsikringer, bekræftelser og juridiske formaliteter. For eksempel vil stiftelse af et A/S kræve, at du har indbetalt egenkapitalen og fået dette bekræftet af bank eller revisor/advokat, før du kan gennemføre etableringen. 

For at illustrere, hvor nemt det er at registrere din virksomhed, har vi beskrevet dette i fem nemme trin nedenfor.

Trin 1: Indhent de nødvendige dokumenter

Det første, du skal gøre, når du har valgt din virksomhedsform, er at tage hånd om de nødvendige formaliteter. Ved at have dette klar, inden du starter en virksomhed, bliver selve registreringen væsentlig nemmere, og du kan spare en masse tid. Det du skal have klar er:

 • Navn og personnummer på ejeren(e). 
 • Bekræftelse af egenkapital (hvis du registrerer et A/S)
 • Navn virksomheden skal have
 • Adressen virksomheden skal være registreret på
 • Formål med virksomheden (hvad den skal gøre)

Trin 2: Start registreringen

Når du har alt dette på plads, kan du starte registreringsprocessen hos CVR-registeret. Det sker på hjemmesiden datacvr.virk.dk. Her vælger du blandt andet, hvilken virksomhedsform du skal registrere, oplyser vedtægter og formål for virksomheden samt navnet på virksomheden, hvem der ejer virksomheden og lignende. 

Hvis du vil stifte et et aktieselskab, skal du sørge for at haveudarbejdet og underskrevet et stiftelsesdokument. Du skal registrere din stiftelse i Erhvervsstyrelsens IT-system eller anmelde dit aktieselskab til registrering senest 14 dage efter, du har underskrevet stiftelsesdokumentet. Du skal også dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at du har den nødvendige kapital i dit aktieselskab – altså mindst 400.000 kr.  

Der er en takst for registrering af stiftelser hos Erhvervsstyrelsen. Det koster dig 670 kr. at registrere et aktieselskab (A/S). Disse skal du vise til banken, hvis du skal oprette en konto til egenkapital (til udbetaling af egenkapitalen til AS)

Selve registreringen af dit A/S sker på virk.dk. Her skal du skal bruge stiftelsesdokument og vedtægter samt e-mailadressen på den, der skal dokumentere aktieselskabets kapital (din revisor, bank eller advokat).  

Hvis du registrerer en PVM, er dette ikke nødvendigt.

Trin 3: Registreringen

Det er faktisk nu, du skal i gang med den egentlige registrering  / stiftelse af aktieselskabet og registreringen af dette. Hos Virk.dk skal angive en række obligatoriske oplysninger. Du skal blandt andet angive en række stamdata, oplysninger om stiftere og ledelse, ejerforhold, kapital og regnskabsår samt dokumentation for flere forskellige ting.

Trin 4: Gennemført

Når din registrering er gennemført, modtager du bekræftelse på dette. Du har nu oprettet dit aktieselskab og får tildelt et CVR-nummer hurtigst muligt. Det plejer at gå hurtigt, men det kan i nogle tilfælde tage noget tid. Det skal du bruge, når virksomheden skal identificeres over for bank, leverandører og lignende. 

Sammendrag

Der er meget at tænke på, når iværksætterdrømmen bliver til virkelighed, men det bør ikke være en hindring at starte sin egen virksomhed. I denne artikel har vi derfor set nærmere på de forskellige virksomhedsformer, der findes, samt hvad du bør tænke over, inden du realiserer din drøm. Vi har også set på, hvordan selve registreringen af ​​en virksomhed foregår, så du kan være bedre forberedt. 

Til sidst har vi set på, hvilken dokumentation der skal til for at dette kan forløbe så gnidningsløst som muligt. Formålet med denne guide har været at give et indblik i, hvor nemt du kan starte din egen virksomhed, hvis du har en spirende iværksætter i maven. Husk at sætte dig godt ind i de forskellige virksomhedsformer, samt hvilke regler og retningslinjer der gælder for din virksomhed.

Hvis du hellere vil lede efter andre måder at erhverve en virksomhed på, kan du læse vores artikel om køb af virksomhed her.